Vi levererar seniora konsulttjänster med dokumenterad och mångårig erfarenhet inom fysisk säkerhet i allt från mindre lokala projekt till större och mer övergripande strategiarbeten. Genom samarbeten och nätverk klarar vi åtaganden med mycket komplex och bred karaktär.

Seniora konsulttjänster inom säkerhet finns bland annat inom:

  • Förstudie och framtagande av kravspecifikationer
  • Upphandling och projektledning
  • Utredningar
  • Upprätta policys, strategier och processer
  • Affärsutveckling och försäljning

 

En mångårig erfarenhet, tillsammans med relevanta certifieringar garanterar en tjänst som tillför nytta och kvalité.

Bildresultat för behörig ingenjör cctv       Bildresultat för cpp