Vi har högt ställda krav på att vald teknik skall vara modern, tillgänglig och framtidssäker. I projektet “Nya huvudkontoret” har vi försökt att lägga energi på att hitta lösningar som blir en upplevelse för de som vistas i lokalerna. Systemet med mobila nycklar är något utöver det vanliga och uppfyller även alla våra andra krav och blev därför ett naturligt val, säger ansvarig för affärsutveckling på ett av Sveriges största fastighetsbolag.

― Något utöver det vanliga