Siqure tecknar avtal med Stadium och en svensk globalt ledande modekedja.

Siqure Scandinavia AB har ingått avtal om leverans av intelligenta IP kamerasystem anpassade efter dessa bägge kunders respektive verksamheter. Lösningarna tillför en förbättrad säkerhet med tydlig affärsnytta på ett kostnadseffektivt sätt.

Siqure tar därmed ansvar för hela värdekedjan från projektering till anläggning i full drift. Lösningarna är uppbyggda med “Video Surveillance as a Service” som ett månadsabonnemang. Siqure hanterar löpande via fjärruppkoppling support, service samt uppdateringar av mjukvaror. Det minskar arbetsinsatsen hos respektive kund och frigör tid till annat säkerhetsarbete, skapar trygghet för butiksanställda med fokus på service och försäljning.

Stadium är en av de ledande sportkedjorna i Europa med cirka 180 butiker, modekedjan har ca 175 butiker i Sverige. Dessa två kunder har ett långsiktigt säkerhets- och trygghetsarbete på väldigt hög nivå. För Siqure innebär detta ett kvitto att våra lösningar och tjänster ligger helt rätt i tiden. ”Vi är väldigt stolta över att dessa kunder har valt oss som leverantör” säger Stefan Wahlman, Partner på Siqure.