Digitalisering för skolor och Universitet

Skolor och universitet efterfrågar smartare access-system och vill kunna integrera dem mot administrativa system och uthyrning av lokaler. Det kan vara ett föräldramöte, musikundervisning eller ett idrottslag som hyr en gymnastiksal för träning som ska kunna komma in och ut utan att behöva använda fysiska nycklar.

Ett ökat behov är att kunna boka in sig på föreläsningar. Till exempel om en professor ska gästföreläsa, då ska studenter kunna boka in sig via en webbsida och ges automatiskt tillträde.

Vid hot utifrån måste man enkelt och snabbt kunna stänga ner skolan. Om det å andra sidan sker ett bombhot, då måste man kunna evakuera och dörrarna då automatiskt låses upp och öppnas så eleverna kan utrymma.

SIQURE Smart Access

Smarta lås på entréer, klassrum och föreläsningssalar ger access till de som har behörighet befinna sig i avsedda utrymmen. Genom att bifoga en URL länk till en föreläsningsinbjudan ges tillträde till den föreläsningssal och den tidpunkt som är inbjudan avser via mobiltelefonen. Vid behov av att stänga ner eller öppna hela eller delar av skolan kan detta utföras med en knapptryckning eller genom en styrning från ett annat system, t.ex. ett brandlarm.

Möjligt att integrera elevregister tar bort onödigt dubbelarbete gällande administrationen och kvalitetssäkrar att rätt elever och personal personer har tillträde vid rätt tidpunkt. Funktioner att enkelt på distans, öppna/låsa klassrum samt att ge tillfällig access möter behovet av enkelhet och flexibilitet.

De som sköter om driften av skolan eller städpersonal kan läggas upp som användare i systemet där de via tidscheman eller grupptillhörighet kan ges tillträde utan att behöva hantera fysiska nycklar vilket ger en enkelhet och kostnadseffektivitet när fysiska nycklar ersätts av digital access.

Våra lösningar stödjer många olika sätt att öppna inklusive kort, PIN, kort + PIN, mobilapp och ansiktsigenkänning. Systemet har även många andra intressanta funktioner såsom:

  • Delegering av behörighetsadministration
  • Fjärröppning
  • Notifieringar
  • Access för besökare via URL eller PIN
  • Heltäckande APIer för integration av externa system

Smarta kameror

Kameralösningar ger information om oönskade händelser eller om rätt människor befinner sig på rätt plats. De ger också verktyg att hantera att hantera olyckshändelser, skadegörelse och brott där de som ansvarar för skolan får ökade möjligheter att förebygga olyckor samt att dokumentera skadegörelse och brott.

En kamera är idag en dator med en lins. Tillsammans med mjukvara ger detta möjligheter för många smarta tjänster:

  • Ge access till avsedda utrymmen genom ansiktsigenkänning  
  • Rörelsedetektering kan påkalla uppmärksamhet genom fördefinierade intresseområden
  • Information om att utrymningsvägar är belamrade med skräp
  • M.fl. 

SIQURE erbjuder

SIQURE tar ansvar för hela värdekedjan med allt från analys till projektgenomförande och serviceåtagande från lokala till centraliserade system med fjärrsupport och centrala supporttjänster.

Kontakta oss så berättar vi mer.