Siqure tecknar avtal om leverans av digital access-lösning för Meken Fastigheter AB.

Meken Fastigheter äger, förvaltar och hyr ut lägenheter, fordonsplatser och lokaler i Mälardalen. Med mål att leverera en hög service till sina hyresgäster i kombination med kostnadsbesparingar genom att slippa hanteringen av fysiska nycklar ställer Meken fastigheter om till en digital plattform. Det inledande projektet är en fastighet i Västerås som hyrs ut till fordonsentusiaster i behov av mekplatser.

”Lösningen ger oss många fördelar som underlättar vardagen för våra hyresgäster och den öppna plattformen gör att vi även kan införaframtida funktioner för smart access, säger VD Karl Bråtegren”.

Siqure levererar en helt öppen lösning baserad på AXIS och Simons Voss komponenter. Siqures partner Telcred levererar mjukvaran med fokus på integration och mobil access som ger användarna en mycket säker och flexibel hantering av de dörrar som är anslutna till plattformen.

Vi ser en stor ökad efterfrågan för vår Siqure access lösning säger Hans Molin på Siqure. ”Vi tycker det är väldigt hedrande att Meken fastigheter valt oss som partner för digitalisering av deras fastighetsbestånd menar Hans vidare”.