Siqure och Servisec inleder samarbete och skapar helhetslösningar inom säkerhet.

Samarbetet avser att komplettera varandras erbjudande och tillsammans skapa attraktiva helhetslösningar till kunder som vill koppla ihop modern teknik med personella bevakningstjänster.

Siqure levererar den senaste tekniken inom kamerabevakning tillsammans med moderna passagesystem, digitala lås och mobil access. Men en kundvänlig och bekymmersfri leveransmodell från konstruktion och installation, till driftsättning och support får kunderna den bästa kvalitén. Bolaget har sin stora marknadsnärvaro primärt inom segmenten handel, fastighet och s.k. smarta fastigheter.

Vi är experter inom tekniska lösningar, kundnära leveranser och support. Tillsammans med Servisec kan vi erbjuda även personella tjänster som bevakar med vår teknik. Vi är övertygade om att många kunder kommer att uppskatta den kombinationen. Bolagen är dessutom i stora drag är verksamma inom samma segment, handel och fastighet, det kommer göra vårt samarbete extra kundnära och attraktivt säger Hans Rosander VD för SIQURE.

Servisec är verksamma med bemanning inom säkerhet, parkering samt miljö- och avfallshantering. Med serviceinriktad och engagerade personal samt modern teknik kan bolaget tillhandahålla väl anpassade lösningar inom respektive område. Genom bra samarbeten inom teknikval effektiviseras och höjs kvaliteten för bolagets tjänster som levereras till handel och fastighetsägare inkl. bostadsrättsföreningar. Inom området säkerhet tillhandahåller bolaget väktare och ordningsvakter för stationära bevakning, rondering och butikskontroll.

Detta samarbete ligger helt i linje med vårt strategiska mål. Tack vare den teknik som Siqure tillhandahåller kan vi ta nästa steg i Servisec´s utveckling och på allvar ta del av den teknik som idag finns på marknaden. Där smarta tekniklösningar kan komplettera och effektiviserar våra bevakningstjänster. Samarbetet gör att vi nu kan gå vidare med att utveckla vår tjänst Digital Rondering, säger Robert Wollner VD för SERVISEC.