Siqure och DELAGOTT tecknar samarbetsavtal

Samarbetet innebär att parterna tillsammans erbjuder moderna tjänster inom kamerabevakning, digitala lås och säkerhetsrådgivning till bostadsrättsföreningar.

Efterfrågan på tjänster inom effektiv förvaltning, hållbarhet, trygghet och digitalisering ökar kraftigt. För att möta denna efterfrågan och skapa de bästa lösningarna är samarbeten, där bolag är specialister inom sitt respektive område, det bästa för kunderna. Målet är att kunderna får en mätbar effekt inom trygg boendemiljö, kostnadseffektiv förvaltning och minskad miljöpåverkan

Siqure erbjuder säkerhetsrådgivning tillsammans med den senaste tekniken inom kamerabevakning, passagesystem, digitala lås och mobil access. Men en kundvänlig och bekymmersfri leveransmodell från konstruktion och installation, till driftsättning och support säkerställs att lösningarna håller en marknadsledande kvalitét. Bolaget har sin stora marknadsnärvaro primärt inom segmenten handel, fastighet och s.k. smarta fastigheter.

Vi är övertygade om att de bästa lösningarna skapas kundnära och i samverkan med andra experter. Att tillsammans identifiera brister och utmaningar till att genomföra åtgärder och få mätbara effekter, det blir kundnytta på riktigt! säger Hans Rosander VD för SIQURE.

Delagott är en helhetsleverantör av hållbar fastighetsförvaltning med fokus på bostadsrättsföreningar. Genom långsiktig utveckling av fastighetens tekniska och ekonomiska status strävar vi efter att höja såväl boendekvaliteten som värdet på föreningens lägenheter. I vårt samarbete med bostadsrättsföreningar är lyhördhet för de olika styrelsernas behov en nyckelfaktor.

Bostadsrättsföreningar behöver hjälp inom väldigt många olika områden, därför är det viktigt för oss att bilda partnerskap med specialister inom olika områden, och vi ser fram emot ett givande samarbete med Siqure, säger Mats Frosteman VD för DELAGOTT.