SIQURE tillfredsställer marknaden med det senaste inom kamerasystem, passagesystem, IP-ljud och kommunikation/nätverk

Genom en kvalitetssäkrad leverans- och affärsmodell får kunden alltid rätt kvalité till bästa pris:

  1. Vi tar ansvar för konstruktionen och skapar lösningen
  2. Allt material (hård- och mjukvaror) beställs och leverans sker till SIQURE configuration lab
  3. Våra ingenjörer driftsätter systemet, konfigurerar alla funktioner som kunden skall använda och utför tester enligt checklista
  4. Det färdiga systemet packas och skickas till anläggningsadressen
  5. Systemet monteras på anläggningsadressen enligt konstruktionsritning och testas ytterligare en gång med avprovning-protokoll
  6. Anläggningsskötaren för handhavandeutbildning och skötselinstruktioner
  7. Vid driftproblem finns vår support tillgänglig