Alla våra leveranser kräver kommunikation, trådbundet eller trådlöst. Beroende på kundens förutsättningar, krav och önskemål skapar vi den bästa och mest effektiva kommunikations- och nätverkslösningen. I samråd med kundens IT-ansvariga så nyttjar vi befintliga nät, alternativt bygger nytt för rubricerad anläggning.

SIQURE arbetar med marknadens bästa partners och produktleverantörer inom nätverksprodukter. Kommunikationen är en mycket viktig del av systemet som skall vara driftsäkert med maximal tillgänglighet, kvalité i alla led.

Rörliga produkter som ex. kroppsburna kameror, intern telefoni (push to talk) kan med fördel kommunicera via ett privat mobilnät, se beskrivning nedan.

Vid konstruktion av kommunikation och nätverk har vi fokus på:

 • Dimensionering av kapacitet
 • Redundans och robusthet
 • Säkerhet mot intrång
 • Kryptering

 

Beskrivning av system från Druid Software, en världsledande leverantör av kommunikation via privata mobilnät:

 

Systemlösning M2M

Ett privat lokalt mobilnät är i grunden samma teknik som de vanliga mobilnäten (3G/4G), men det lokala mobilnätverket stannar inom organisationens domäner. Det medför högre säkerhet än de publika mobilnäten samtidigt som verksamheten fritt kan ansluta allt som kan kommunicera via SIM-kort.

Med ett lokalt mobilnät får du kontroll över:

 • Mobiltäckningen: du bestämmer vilken täckning du skall ha
 • Kapaciteten i ditt nät: du bestämmer vilka som skall få använda sig av nätet/vilka enheter som får ansluta sig
 • Kostnaderna: inga trafik-kostnader till någon operatör då du själv äger nätet

Att notera:

 • I jämförelse mot wi-fi är ”mobilteknik” betydligt mer robust och pålitlig, anpassat för rörliga enheter med otrolig snabb datahastighet.
 • Genom att koppla ihop det lokala mobilnätet med de nationella näten kan enheterna fungera även utanför sina egna lokaler.
 • Det är möjligt att äga sitt nät eller köpa som en tjänst till fast månadskostnad.
 • Givetvis går det också att integrera sitt lokala nät med företagsväxel.