Systemlösning M2M

Ett privat lokalt mobilnät är i grunden samma teknik som de vanliga mobilnäten (3G/4G), men det lokala mobilnätverket stannar inom organisationens domäner. Det medför högre säkerhet än de publika mobilnäten samtidigt som verksamheten fritt kan ansluta allt som kan kommunicera via SIM-kort.

Med ett lokalt mobilnät får du kontroll över:

  • Mobiltäckningen: du bestämmer vilken täckning du skall ha
  • Kapaciteten i ditt nät: du bestämmer vilka som skall få använda sig av nätet/vilka enheter som får ansluta sig
  • Kostnaderna: inga trafik-kostnader till någon operatör då du själv äger nätet

 

Att notera:

  • I jämförelse mot wi-fi är ”mobilteknik” betydligt mer robust och pålitlig, anpassat för rörliga enheter med otrolig snabb datahastighet.
  • Genom att koppla ihop det lokala mobilnätet med de nationella näten kan enheterna fungera även utanför sina egna lokaler.
  • Det är möjligt att äga sitt nät eller köpa som en tjänst till fast månadskostnad.
  • Givetvis går det också att integrera sitt lokala nät med företagsväxel.