Öppna system skapar frihet och nya möjligheter

SIQURE har en uttalad strategi att våra produkter alltid skall vara öppna och möjliga att integrera, importera och exportera data till andra system. Att nyttja denna möjlighet innebär att kunderna kan anpassa tekniken till verksamheten för en kostnadseffektiv och säker drift, nu och i framtiden.

 

Som exempel kan detta vara:

  • Import och export av användare från annat register som anställda, kunder och leverantörer. Det minskar den administrativa kostnaden avsevärt.
  • Hämta, registrera och koppla videosekvenser till andra händelser, ex kassatransaktioner och leveranser.
  • Räkna personer, upptäcka beteenden som exporteras och nyttjas av marknadsavdelningen eller energianalyser.
  • Bidra till utvecklingen av framtidens ”smart buildings” och en bättre boendemiljö

 

SIQURE hjälper kunden med integrationer och anpassning för att skapa den bästa lösningen via öppna APIér och standardiserade protokoll.