Digitalisering inom fastighetsbranschen

Digitalisering och framtidens mobilitet påverkar den direkta fastighetsanvändningen. Redan idag har digitala och mobila redskap förändrat arbetslivet med nya typer av kontorskoncept, hemmaarbete och minskade ytbehov hos hyresgästerna som följd. Fastighetssektorn står inför stora förändringar med nya intäktsmodeller som följd.

Ständigt nya digitalt baserade modeller för arbetslivet och kontor minskar behovet av kontorsytor men ökar behovet av öppna semi-privata mötesplatser.

SIQURE Smart Access

Smarta lås på entréer och kontor-mötesrum ger access till de som har behörighet att få tillträde enligt de rutiner och riktlinjer som gäller. Detta ger möjligheter att debitera utnyttjandegraden av avsett utrymme. Möjligt att integrera personalregister tar bort onödigt dubbelarbete gällande administrationen och kvalitetssäkrar att rätt personer har tillträde vid rätt tidpunkt.

Funktioner att enkelt på distans, öppna/låsa kontorsmiljöer samt att ge tillfällig access möter behovet av enkelhet och flexibilitet. Genom att bifoga en URL länk till en mötesinbjudan ges tillträde till en möteslokal den tidpunkt som är avtalad via mobiltelefonen.

De som sköter om driften av kontoren eller städpersonal kan läggas upp som användare i systemet där de via tidscheman eller grupptillhörighet kan ges tillträde utan att behöva hantera fysiska nycklar vilket ger en enkelhet och kostnadseffektivitet när fysiska nycklar ersätts av digital access.

Våra lösningar stödjer många olika sätt att öppna inklusive kort, PIN, kort + PIN, mobilapp och ansiktsigenkänning. Systemet har även många andra intressanta funktioner såsom:

  • Delegering av behörighetsadministration
  • Fjärröppning
  • Notifieringar
  • Access för besökare via URL eller PIN
  • Heltäckande APIer för integration av externa system

Smarta kameror

Kameralösningar ger information om oönskade händelser eller om rätt människor befinner sig på rätt plats. De ger också verktyg att hantera att hantera olyckshändelser, skadegörelse och brott där de som ansvarar för fastigheten får ökade möjligheter att förebygga olyckor samt att dokumentera skadegörelse och brott.

En kamera är idag en dator med en lins. Tillsammans med mjukvara ger detta möjligheter för många smarta tjänster:

  • Ge access till kontoret genom ansiktsigenkänning  
  • Rörelsedetektering kan påkalla uppmärksamhet genom fördefinierade intresseområden
  • Information om att utrymningsvägar är belamrade med skräp
  • M.fl. 

SIQURE erbjuder

SIQURE tar ansvar för hela värdekedjan med allt från analys till projektgenomförande och serviceåtagande från lokala till centraliserade system med fjärrsupport och centrala supporttjänster.

Kontakta oss så berättar vi mer.