SIQURE tecknar mångårigt avtal med kvalificerade konsulttjänster

SIQURE tecknar avtal om att leverera avancerade konsulttjänster gällande teknisk säkerhet och säkerhetsanalyser för en ledande aktör inom kritisk infrastruktur.

Avtalet är flerårigt och SIQURE stärker därmed ytterligare sin närvaro inom området säkerhetstekniska konsulttjänster som är ett av företagets huvudområden