Digitalisering inom parkering och garage

Parkeringshus kan idag fungera som en hub och möjlighet att erbjuda extratjänster – allt från elbilsladdning och tvätt av bilen till leverans av varor direkt i bakluckan. Även att erbjuda kring-liggande tjänster som cykel- och scooterpool, med garaget som sammanhållande hub för alla dessa tjänster. Enkelhet att få tillträde till ett parkeringshus för bilpooler där en person har hyrt en bil.

Parkeringsupplevelsen hos konsumenter och kunder är oerhört viktig för handelsparkeringar och köpcenter. Handeln påverkas mycket utav flera faktorer så som konkurrens av näthandeln, andra närliggande handelsplatser och köpcenter, urval av butiker, öppettider och erbjudanden, samt parkeringsplatser.

Under rådande parkeringssituation i storstäderna, framförallt i storstäderna, så har det blivit alltmer vanligt att bostadsrättsföreningar säljer sk “garagerätter”. Efterfrågan på parkeringsplatser är stor, så intresset för att köpa en egen garageplats har ökat. En bostadsrättsförening som har ett garage i sin fastighet, kan ha möjlighet att ta över detta och erbjuda garageplatserna som “bostadsrätter”. Fördelarna med att ombilda garageplatser för föreningen är få möjlighet att frigöra bundet kapital genom ombildningen.

SIQURE Smart Access

Tillträde till garaget via mobil-app dels för att komma åt sin egen p-plats men även att ge tillfällig access för personer som hyr en tillfällig p-plats eller behöver åtkomst i ett garage där man hyrt en bil via en bilpool. Genom att skicka en URL länk till en mobiltelefon ges access den tidsintervall som överenskommits.

Minimalt med administrativt arbete vid uthyrning där debitering också kan kopplas till nyttjandegrad. Man slipper med vår lösning utlämning/återlämning av passagebrickor. Entreprenörer som sköter driften av ett parkeringshus har tillträde till parkeringshuset de tider som avtalats.

Våra lösningar stödjer många olika sätt att öppna inklusive kort, PIN, kort + PIN, mobilapp och ansiktsigenkänning. Systemet har även många andra intressanta funktioner såsom:

  • Delegering av behörighetsadministration
  • Fjärröppning
  • Notifieringar
  • Access för besökare via URL eller PIN
  • Heltäckande APIer för integration av externa system

Smarta kameror

Kameralösningar skapar trygghet i parkeringshus och ger information om oönskade händelser. De ger också verktyg att hantera att hantera olyckshändelser, skadegörelse och brott där de som ansvarar för parkeringshuset med ökade möjligheter att förebygga olyckor samt att dokumentera skadegörelse och brott.

En kamera är idag en dator med en lins. Tillsammans med mjukvara ger detta möjligheter för många smarta tjänster:

  • Ge access till parkeringshuset genom LPR funktion  
  • Rörelsedetektering kan påkalla uppmärksamhet genom fördefinierade intresseområden
  • Information om att utrymningsvägar är belamrade med skräp
  • M.fl. 

SIQURE erbjuder

SIQURE tar ansvar för hela värdekedjan med allt från analys till projektgenomförande och serviceåtagande från lokala till centraliserade system med fjärrsupport och centrala supporttjänster.

Kontakta oss så berättar vi mer.