Digitalisering av boendemiljön

Dagens bostadsrättsföreningar och fastighetsägare ställs i snabb takt inför nya typer av utmaningar och möjligheter. Digitaliseringen påverkar den direkta fastighetsanvändningen och människors sätt att leva i sina hem. Det skapar nya beteenden, krav och önskemål som en fastighetsägare med fokus på bostäder måste väga in i sina erbjudanden.

Detta påverkar inte bara den direkta fastighetsanvändningen utan också var och hur människor och varor rör sig under dagarna. Alltså påverkar de både fastighetsinnehållet och platsers attraktivitet med tillhörande utveckling av framtida fastighetsvärden.

SIQURE Smart Access

Smarta lås på entréer, gemensamhetsdörrar och till el-datarum ger de boende och förvaltningen av fastigheten en enkel och kostnadseffektiv vardag när fysiska nycklar ersätts av digital access.

Ett smart lås i hemmethandlar om mer än att kunna fjärrstyra tillgång till din bostad. Du får lite extra trygghet med koll på distans om dörren är låst eller olåst, aktiv bevakning på när folk kommer och går. Det blir lättare att permanent eller tillfälligt dela ut rättigheter och åtkomst till familje-medlemmar, bekanta eller till hantverkaren.  

Boka tvättstugan eller festlokalen i din app. Lösningar med app., kodlås och kontaktlösa brickor kan dessutom vara en hjälp för den som har en funktionsnedsättning där hantering med fysiska nycklar blir ett besvär. Man slipper också onödiga kostnader när en nyckel tappas bort.

Boendesystem.Digitala post-leveransboxar och digitala informationstavlor moderniserar och förenklar boendemiljön.

Våra lösningar stödjer många olika sätt att öppna inklusive kort, PIN, kort + PIN, mobilapp och ansiktsigenkänning. Systemet har även många andra intressanta funktioner såsom:

  • Delegering av behörighetsadministration
  • Fjärröppning
  • Notifieringar
  • Access för besökare via URL eller PIN
  • Heltäckande APIer för integration av externa system

Smarta kameror

Kameralösningar har en förbyggande och dokumenterande effekt av oönskade händelser. Detta tryggar de boendes hemmamiljö och ger verktyg att hantera olyckshändelser, skadegörelse och brott där de som ansvarar för fastigheten får ökade möjligheter att förebygga olyckor samt att dokumentera skadegörelse och brott.

En kamera är idag en dator med en lins. Tillsammans med mjukvara ger detta möjligheter för många smarta tjänster:

  • Ge access till garaget med LPR (nummerplåtsigenkänning)
  • Rörelsedetektering kan påkalla uppmärksamhet genom fördefinierade intresseområden
  • Information om att utrymningsvägar är belamrade med skräp
  • M.fl. 

SIQURE erbjuder

SIQURE tar ansvar för hela värdekedjan med allt från analys till projektgenomförande och serviceåtagande från lokala till centraliserade system med fjärrsupport och centrala supporttjänster.

Kontakta oss så berättar vi mer.