SIQURE Scandinavia AB tillfredsställer marknaden med smarta och innovativa tekniska säkerhetslösningar inom:

 • Kamerasystem, kundanpassade lösningar som säkerställer verksamheten, skapar trygghet och förebygger brott
 • Passagesystem, digitala nycklar/access via smartphone, som eget system eller i kombination med traditionella kort och taggar
 • IP-ljudsystem, skalbara och flexibla system, anpassat efter kundens verksamhet med enorma fördelar i funktion i jämförelse mot analoga system
 • Kommunikation och nätverk, traditionella fasta- eller trådlösa nätverk, alternativt privat mobiltnät M2M (machine to machine)
 • Integrationstjänster, minimera administration genom att hämta data från befintliga kund-, personal-, och leverantörsregister och automatisera behörighet/access
 • Konsulttjänster, hjälp inom säkerhet och fysisk säkerhet från kravspecifikation till leveranskontroll

 

SIQURE har en kvalitetssäkrad leverans- och affärsmodell som innebär att vi alltid är effektiva och håller vad vi lovar, till bästa pris, genom att:

 1. Vi tar ansvar för konstruktionen och skapar lösningen
 2. Allt material (hård- och mjukvaror) beställs och leverans sker till SIQURE configuration lab
 3. Våra ingenjörer driftsätter systemet, konfigurerar alla funktioner som kunden skall använda och utför tester enligt checklista
 4. Det färdiga systemet packas och skickas till anläggningsadressen
 5. Systemet monteras på anläggningsadressen enligt konstruktionsritning och testas ytterligare en gång med avprovning-protokoll
 6. Anläggningsskötaren får handhavandeutbildning och skötselinstruktioner
 7. Vid driftproblem finns vår support tillgänglig

 

Logo SakerhetsBranschen stor