SIQURE marknadsför och levererar moderna, smarta och innovativa tekniklösningar, anpassade efter kundens verksamhet. Våra produkter och tjänster, oavsett vilka, skall alltid tillföra kunden en tydlig affärsnytta och förbättrad säkerhet. Vi gör detta genom att alltid:

  • Förstå kundens behov och skapa den bästa helheten
  • Använda marknadsledande produkter med öppna integrationsgränssnitt
  • Erbjuda system som är cloud-baserade och cyber-säkra
  • Ha en effektiv och marknadsledande leveransmodell
  • Hantera support och felavhjälpning on-line med fjärråtkomst

Företagets medarbetare har mångårig, gedigen expertis och dokumenterad erfarenhet av säkerhetsmarknaden, i allt från produkt- och tjänsteutveckling till projektledning, installation och service.

SIQURE erbjudande:
SIQURE kundsegment: 

SIQURE har en kvalitetssäkrad leverans- och affärsmodell som innebär att vi alltid är effektiva och håller vad vi lovar, till bästa pris, läs mer här

Logo SakerhetsBranschen stor